Privacy Policy

1. Beheer
De website www.stripwinkel.nl staat onder beheer John Croezen Cartoon. De contactgegevens zijn te vinden op www.johncroezen.nl/contact.html.

2. Gegevens van bezoekers
2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.Stripwinkel.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Stripwinkel.nl zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.
2c Stripwinkel.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden, gebruiken voor:
- het sturen van één of meerdere mails zoals een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
- het periodiek sturen van de Stripwinkel Nieuwsbrief, uitsluitend indien de bezoeker zich hiervoor heeft opgegeven.

 3. Gegevens van klanten
Stripwinkel.nl kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
3a Het verwerken van de bestelling.
3b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het bestelde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan. 

4. Gegevens verstrekken aan derden
Gegevens die door de klant aan Stripwinkel.nl zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is echter een uitzondering op deze regel: Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken. 

5. Aanpassing van klantgegevens
De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. 

6. Beveiliging
De gegevens die de klant aan Stripwinkel.nl verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen.

7. Cookies
Stripwinkel.nl maakt geen gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo'n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. 
Stripwinkel.nl doet daar niet aan mee.

8. Vragen
Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij info@stripwinkel.nl.

9. Disclaimer
Stripwinkel.nl is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.